Brzeg, 15.11.2019 Zintegrowany System Kwalifikacji szansą dla rozwoju edukacji i rynku pracy

Opis

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym".

Spotkanie odbędzie się:

15 listopada 2019 r.

Miejsce spotkania: 

Brzeg,  B HOTEL CENTRUM BRZEG, ul.Wrocławska 5

 

Godziny trwania spotkania: 08:30-16:00


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

         Iwona Caputa
                 
e-mail: i.caputa@ibe.edu.pl

Telefon  573 444 58

w sprawach organizacyjnych

        Ewa Tulik-Rojecka

e-mail: ewa.tulik-rojecka@kdkevents.pl

Telefon  514 492 768

FAQ

 

Problem z rejestracją skontaktuj się proszę z nami: ewa.tulik-rojecka@kdkevents.pl

Rejestracja

Rejestracja zakończona