Spotkanie w ramach debaty. Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie kompetencji ICT.

Opis

„Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Debata odbędzie się:

11 marca 2020 r.

 

Miejsce seminarium: 

Warszawa, ul. Ogrodowa 58

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58

sala VIP, I piętro

 

Godziny: 08:30-16:30
Rejestracja uczestników będzie czynna od godziny 8:30


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

Wojciech Stęchły
e-mail: w.stechly@ibe.edu.pl

w sprawach logistycznych

Anna Niesłuchowska
tel. 22 379 23 02 lub 606 438 930
e-mail: anna.niesluchowska@kdkevents.pl 

Rejestracja

Rejestracja zakończona