Warszawa 16-17.12.2019 r. Seminarium informacyjne nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Opis

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym".

Tytuł spotkaia:

Dwudniowe seminarium informacyjne: 

16.12.2019 r. Dzień 1. Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji i rynku pracy.

17.12.2019 r. Dzień 2. Zintegrowany System Kwalifikacji – jako narzędzie pracy doradcy szkolnego.

Spotkanie odbędzie się:

16-17 grudnia 2019 r. 

Miejsce spotkania: 

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58

ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

sala VIP

1 piętro

Godziny trwania spotkania:

16.12.2019 r. Dzień 1. 9.00 - 15.00

17.12.2019 r. Dzień 2. 8.00 - 14.30


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

16.12.2019 r. Dzień 1

Agnieszka Orzechowska
e-mail: a.orzechowska@ibe.edu.pl

tel. 573 444 592

17.12.2019 r. Dzień 2

Magdalena Kamieniecka

e-mail: m.kamieniecka@ibe.edu.pl

tel. 48 22 24 17 155

 

w sprawach organizacyjnych

Kamila Kosmala
e-mail: kamila.kosmala@kdkevents.pl

tel. 784 697 220

 

FAQ

Problem z rejestracją skontaktuj się proszę z nami: kamila.kosmala@kdkevents.pl

Rejestracja

Rejestracja zakończona