Kędzierzyn - Koźle 17.01.2019 r. Wprowadzenie do ZSK

Opis

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym".

Spotkanie odbędzie się:

17 stycznia 2020

Miejsce spotkania: 

Kędzierzyn-Koźle

Godziny trwania spotkania: 08:30-16:00


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

         Agnieszka Wojtal
                 
e-mail: a.wojtal@ibe.edu.pl

573 444 587

w sprawach organizacyjnych

        Ewa Tulik-Rojecka

        e-mail: ewa.tulik-rojecka@kdkevents.pl

 

FAQ

 

Problem z rejestracją skontaktuj się proszę z nami: ewa.tulik-rojecka@kdkevents.pl

Rejestracja

Rejestracja zakończona