Kielce 19.02.2020 ZSK – most między oświatą a rynkiem pracy

Opis

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym".

Spotkanie odbędzie się:

19 lutego 2020 r.

Miejsce spotkania: 

Kielce

Godziny trwania spotkania: 08:30-16:00


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

        Anna Zuszek
                 
e-mail: a.zuszek@ibe.edu.pl

Telefon  573 444 584

w sprawach organizacyjnych

        Kamila Kosmala

e-mail: kamila.kosmala@kdkevents.pl

Telefon  501 238 190

 

FAQ

 

Problem z rejestracją skontaktuj się proszę z nami: kamila.kosmala@kdkevents.pl

 

Rejestracja

Rejestracja zakończona