Łódź 14.02.2020 ZSK - korzyści i szanse dla firm szkoleniowych

Opis

Spotkanierealizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym".

Spotkanie odbędzie się:

14 luty 2020 r.

Miejsce spotkania: 

Łódź

Godziny trwania spotkania: 08:30-16:00


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

        Martyna Kruszyńska
                 
e-mail: m.kruszynska@ibe.edu.pl

Telefon  573 444 591

w sprawach organizacyjnych

        Ewa Tulik-Rojecka

e-mail: ewa.tulik-rojecka@kdkevents.pl

Telefon  514 492 768

 

FAQ

 

Problem z rejestracją skontaktuj się proszę z nami: ewa.tulik-rojecka@kdkevents.pl

Rejestracja

Rejestracja zakończona