Gdańsk 06.03.2020 r. Seminarium regionalne nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Opis

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym".

Tytuł spotkaia:

„Opisywanie programów szkoleń językiem efektów uczenia się Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

Spotkanie odbędzie się:

06.03.2020 r. 

Miejsce spotkania: 

Agencja Rozwoju Pomorza aleja Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk – siedziba partnera wydarzenia.

Godziny trwania spotkania:

08:30-15:00


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

         Aleksandra Chlebowicz
                 
e-mail: a.chlebowicz@ibe.edu.pl

tel. 573 444 570

w sprawach organizacyjnych

        Kamila Kosmala

e-mail: kamila.kosmala@kdkevents.pl

tel. 784 697 220

 

FAQ

Problem z rejestracją skontaktuj się proszę z nami: kamila.kosmala@kdkevents.pl

Rejestracja

Rejestracja zakończona